Brandlarm – Vilket ska väljas?

Brandlarm – Vilket ska väljas?

Det finns flera slags brandlarm att välja på. Vilket som är bäst går inte generellt att säga eftersom det beror på vad som ska skyddas med larmet och andra faktorer. Men man kan ställa olika lösningar mot varandra.

Rökdetektorer eller värmedetektorer?

Rökdetektorer är det vanligaste alternativet av dessa två. Sen finns det även kombinationsmodeller som både har rökdetektorer och värmedetektorer.

Med rökdetektorer i ett hem skapas det bästa hemlarm som går att finna. De flesta eldsvådor, som uppstår i hem, är så kallade pyrbränder. Det är glöd och mindre eld som sakta men säkert sprider sig. I detta fall uppstår en hel del rök som rökdetektorer uppfattar på ett tidigt stadie. Man kan därmed bli larmad tidigt och kan hantera elden eller åtminstone lyckas fly ut från huset.

Anledningen att väja värmedetektor istället handlar om dess praktiska lösning. Det kan bland annat vara smidigt under perioder då renovering sker och moln av damm lätt uppstår. Dessa moln kan rökdetektorer reagera på och larma. Detta medan värmedetektorer enbart larmar om temperaturen ökat markant i bostaden.

Sammankopplat eller inte

Oavsett val av brandlarm så kan många av dagens moderna modeller sammankopplas (seriekopplas). I korthet betyder det att om en av enheterna larmar så kommer även de övriga att larma. På detta sätt larmas det i hela bostaden (och exempelvis källare eller uteförråd) när larm uppstår. Det blir därmed ett säkrare alternativ mot att enbart ha larm på den enskilda larmenheten.

Fördelen med att inte ha sammankopplat är framförallt priset. De allra billigaste brandlarmen är effektiva och fungerar mycket bra men har inte denna seriekopplingsfunktion.

Larmcentral eller inte

Ytterligare en fråga att ta ställning till är om det ska vara ett brandlarm som är direktuppkopplat till en larmcentral. Det betyder att om brandlarmet känner av rök, eller för hög temperatur, kommer operatörerna på larmcentralen få meddelande om det. Nu kan de skicka brandkår, underrätta larmets ägare, skicka väktare eller se i kameran vad som händer i bostaden. De kan därmed välja det bästa alternativet utifrån den unika situationen.

Med denna tjänst skapas en ytterligare nivå av säkerhet då de inte bara upptäcker brand utan även kan agera för att släcka den. Men då kostar det även allra mest med en återkommande månadskostnad.