Central renhållning i hemmet

Att städa hör till de sysslor man inte blir färdig med. Detta helt oavsett hur minutiös man är i sin aktivitet. Många gånger finns även en hel del tid som försvinner till att plocka fram dammsugare, byta påsar, eller slänga skräp man hittar när som helst under dagen. Viss skillnad finns mellan att städa i hemmet och på ett kontor. För det första är kontoret ofta bundet till ett avtal där städning ingår, men det finns också en annan rutinmässighet som är svår att få till därhemma. Användningen av centraldammsugare kan dock innebära stora förändringar både på jobbet och privat.

Oljudet försvinner

När man dammsuger finns ljudfaktorn vilken hindrar från städning vid sena tider på dygnet. Det är lätt att man väcker barn som sover, eller att man dagtid helt stänger av sig från omvärlden i en kakafoni av fläktbrum. Här finns en av de stora fördelarna med centraldammsugare. I och med att motorn samt fläkten för hela utrustningen är dold i ett källarutrymme, kan man helt slippa mycket av det ljud som annars kommer som en naturlig följd av aktiviteten. Vidare behöver man sällan släpa runt på någon tung utrustning. Vid användning av centraldammsugare har man endast en slang att hantera, vilken man sedan fäster i någon av de ventiler som monterats i väggarna. Detta underlättar arbetet väsentligt! I och med att man har en lucka direkt ner till dammsugaren kan man också snabbt göra sig av med skräp som ligger på golvet.

Inomhusluft

För de som har allergier är ofta en centraldammsugare värt kostnaden. Det finns många dammpartiklar som letar sig ut genom de filter som används även i exklusiva dammsugare. Små bakterier och dammfragment kan över tid störa den med känsliga luftvägar och resultera i obehag. En centraldammsugare som är förpassad till källaren lider av samma problematik, men partiklarna kommer inte ut i bofastigheten utan i källarutrymmet där man sällan vistas. Detta är dessutom ett av de många argument som tas upp i samband med att man utvärderar möjligheten för centraldammsugare i kontorsbyggnader.