Hälsosammare hjärta genom bad i infraröd bastu

Att bada infraröd bastu kommer med en rad fördelar för hälsan. En av de fördelarna är att det kan ge dig förbättrad hjärt- och kärlkondition. Forskning har nämligen visat att den ansträngning som det krävs av kroppen att kyla ned sig motsvarar belastningen på hårt och kärl vid vanlig motionsutövning, så som till exempel löpning. Hur påverkar infraröd bastu hjärta och blodtryck?

Infraröd bastu kan hjälpa med blodtrycket

Ett högt blodtryck kan innebära risker, speciellt om du även uppfyller en eller flera av följande:

 • Du är rökare
 • Har höga blodfetter
 • Är överviktig
 • Lever en stressig livsstil
 • Har en ärftlighet för hjärt- och kärlsjukdomar.
 • Konsumerar mycket alkohol.
 • Är äldre.
 • Är man.

Ett för högt blodtryck bör alltid tas på allvar. Om den dock enbart är mild, och du uppfyller enstaka (eller inga) av punkterna ovan, är sannolikt risken för hjärt- och kärlsjukdom låg.

Bland det mest effektiva man kan göra för att sänka blodtrycket är att sluta röka. Att inte röka och ha minskat intag av alkohol och salt har visat sig ha positiva effekter på blodtrycket. Fysisk aktivitet ett antal gånger i veckan (gärna så att du blir svettig, här är även infraröd bastu ett bra val) kan ge en effekt som sänker blodtrycket märkbart.

En annan åtgärd som kan hjälpa är att gå ned i vikt. Om du lever ett stressat liv och kan lindra det, är det också något som kan hjälpa kroppen i balans. Dessutom ger infraröd bastu dig en möjlighet att slappna av på djupet – rent fysiskt – vilket gör att du märkbart kan känna dig mindre stressad.

Hur ökar välbefinnandet med ett normalt tryck?

Den som har för högt blodtryck känner det ofta inte. Däremot har man sett att personer som går från höga värden till normala värden får ett ökat välbefinnande. Studier (med kontroll för placebo) har visat att livskvaliteten ökar när trycket sjunker.

Symptom på ett för högt blodtryck kan till exempel visa sig i form av:

 • Trötthet
 • Huvudvärk
 • Förvirring
 • Känselbortfall i fötter och /eller händer
 • Hostar upp blod
 • Näsblod
 • Andningssvårigheter.

Så vanligt är det med högt värden

Nästan två miljoner människor i Sverige lever med högt blodtryck. Enligt SBU, statens beredning för medicinsk utvärdering, hade år 2004 över 25 % av befolkningen över 20 år högt blodtryck (kallas även hypertoni).